Kultura i rekreacja

  • imprezy okolicznościowe (święta państwowe i inne),
  • zajęcia z muzykoterapii,
  • zabawy taneczne,
  • projekcje filmów,
  • przedstawienia w wykonaniu zespołu artystycznego „Ferajna”,
  • współpraca z innymi Domami oraz placówkami kulturalno – oświatowymi,
  • rekreacja na wolnym powietrzu.