Grupa wsparcia

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH ORAZ WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Grupa wsparcia składa się z osób połączonych wspólnym problemem (uzależnienie od alkoholu, substancji psychoaktywnych) oraz chęcią radzenia sobie z nim.
Podczas cotygodniowych spotkań Mieszkańcy Naszego Domu wymieniają swoje doświadczenia, wspierają się w walce z nałogiem i uczą się jak właściwie pomóc sobie. Mieszkańcy dostarczają sobie emocjonalnego wsparcia. Grupa to także lek na samotność.
Główne cele spotkań:

  • zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej i problemów z nią związanych
  • poznanie technik właściwej komunikacji
  • wsparcie emocjonalne
  • dzielenie się doświadczeniami
  • wspólne rozwiązywanie problemów

Dzięki udziałowi w grupie wsparcia, Mieszkańcy uczą się prowadzić zdrowy, satysfakcjonujący styl życia.