Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Ciechanów

ul. Krucza 32

06-400 Ciechanów

Tel: 23 672 33 05

Sekretariat

Tel. sekretariat: 23 672 97 56 

E-mail: sekretariat@dpsciechanow.pl

Dane:

NIP: 566-10-64-442 
REGON: 000294384 

Znajdziesz nas w mediach:

Dyrektor

Ewa Wasilewska

tel. 23 672 33 05

Główny Księgowy

Wioletta Matusiak

tel.23 672 33 05 wew. 342

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Dział Administracyjno-Organizacyjny

tel. 23 672 33 05 wew. 346

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

Krystyna Sprusińska

Tel. 23 672 33 05 wew. 393

Dział Techniczno-Gospodarczy

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

Anna Urbańska

Tel. 23 672 33 05 wew. 341

Pracownicy Socjalni

Zespół pracowników socjalnych

Tel. 23 672 33 05 wew. 337

Zamówienia Publiczne

Paulina Piechna-Kosińska

tel. 23 672 33 05 w. 351

Dział Żywienia

Kierownik Działu Żywienia

Ewa Truszczyńska

Tel. 23 672 33 05 wew. 347

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

Kamila Ryms

Tel. 23 672 33 05 wew. 323

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Dawid Kamil Łukaszewski

e-mail: iod@dpsciechanow.pl

Lokalizacja Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie