Kadra zarządzająca

Ewa
Wasilewska

Dyrektor

Wioletta
Matusiak

Główny Księgowy