O nas

Tereny, na których mieści się Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie
ul. Krucza 32, w przeszłości należały do hr. Edwarda Krasińskiego (kuzyna Zygmunta – naszego wielkiego poety epoki romantyzmu), który w okresie międzywojennym przekazał swoje dobra wraz z dworkiem na cele społeczne.

Dom Pomocy Społecznej powstał po II wojnie światowej. Mieszkańcami byli przeważnie ludzie starzy, którzy stracili swoje domy i rodziny podczas wojny. Opiekę nad nimi sprawowały Siostry Albertynki.


Sukcesywnie w kolejnych latach Dom Pomocy Społecznej był rozbudowywany. Na początku lat osiemdziesiątych do głównego budynku dobudowano pawilon mieszkalny, co wpłynęło na lepsze warunki bytowe mieszkańców. Następnie wybudowano kotłownię i nowy budynek mieszkalny z pralnią mechaniczną oraz zmodernizowano istniejące budynki.


Obecnie obiekty znajdujące się na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie spełniają standardy określone w Ustawie o Pomocy Społecznej.


Budynki są pozbawione barier architektonicznych.


Dom Pomocy Społecznej jest Domem otwartym dla 185 osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami wygasającymi dla osób przewlekle somatycznie chorych.


Średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 wynosi 5.067,00 zł.


Zapraszamy do zwiedzania naszego Domu, który jest położony na obrzeżach miasta i otoczony malowniczym parkiem.


Przyjdź. Zobacz. Może chciałbyś tu zamieszkać.