Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Ciechanów, dn. 17.02.2017r.

DPS.FK.024.12.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywalny tryb zamówienia wartość zamówienia Przewidywalny termin wszczęcia postępowania
1. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. Dostawy Przetarg nieograniczony 520.000,00 zł IV kwartał 2017 r.

 

Dyrektor

/-/ Jolanta Przybyłowska

 

pdf iconPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.